โปรแกรมนำเที่ยว 1 : เที่ยวม่อนแจ่ม
สัมผัสไอเย็นที่ม่อนแจ่ม และวิถีชีวิตของชาวเขา
โปรแกรมนำเที่ยว 2 : ไหว้พระวัดถ้ำเชียงดาว
โปรแกรมนำเที่ยว 3 : เยี่ยมชมไร่องุ่น
โปรแกรมนำเที่ยว 4 : แช่น้ำอุ่น,เล่นน้ำตก

 

 

Tag: กิจกรรม เที่ยวเชียงดาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>